Logo de l'entreprise de construction ADHOC-HD à Alost
Z

MAANDAG - ZATERDAG

24/24 – 6/7

HEB JE HULP NODIG?

BEL ONS OP:

AD-HOC HD is het schoonmaakbedrijf voor de Belgische gewesten waar je niet zonder kan. Met meer dan 16 jaar ervaring houdt de baas toezicht op de professionele en gekwalificeerde teams op elk van uw sites. Ons recente bedrijf is actief op verschillende gebieden ten dienste van particulieren en professionals. Ontdek al onze diensten: u zult onze aandacht voor detail zeker waarderen.

Natuurramp

De term natuurramp wordt gebruikt om een ​​gewelddadige natuurlijke gebeurtenis te beschrijven die destructieve effecten heeft op het aardoppervlak, op mensen en op andere levende wezens. Een milieuramp daarentegen verwijst naar een ramp die door de mens zelf is veroorzaakt. Een natuurlijke gebeurtenis is op zich geen ramp, zeker niet als deze ver van bewoonde gebieden plaatsvindt. Zo vormt een gletsjeruitbarsting of een lawine in onbewoonde gebieden geen directe bedreiging voor de bevolking. Deze gebeurtenissen zijn moeilijk te controleren en kunnen door hun grote energie snel een gevaar worden en moeten toch serieus worden genomen, daarom begeleidt de firma AD-HOC HD Bvba u op dit moment.

Natuurrampen zijn verwoestend omdat ze onvoorspelbaar zijn en ook de gevolgen ervan zijn onvoorspelbaar. Sommige natuurlijke gebeurtenissen kunnen echter eerder worden herkend dan andere. In dergelijke situaties, waarvan het karakter uitzonderlijk is, is het in de regel erg moeilijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Er zijn systemen voor vroegtijdige waarschuwing die bepaalde natuurlijke gebeurtenissen zoals aardbevingen detecteren. In de meeste gevallen wordt de waarschuwing echter pas gegeven vlak voordat de ramp zich voordoet. In deze korte tijd kunnen alleen waarschuwingen worden afgegeven en kunnen enkele beschermende maatregelen worden genomen.

De frequentie van natuurrampen is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het aantal jaarlijkse natuurrampen is de afgelopen 40 jaar meer dan verdubbeld. Sinds 2012 zijn er bijna elk jaar meer dan 700 natuurrampen over de hele wereld. De belangrijkste oorzaken van natuurrampen zijn geleidelijke klimaatverandering en natuurlijke processen die buiten de menselijke controle vallen. De manier waarop mensen het milieu bereiken, kan ook het risico op natuurrampen vergroten.

Er zijn verschillende soorten natuurrampen die op verschillende manieren mens en milieu treffen. De meest voorkomende natuurrampen zijn overstromingen, stormen, aardbevingen en droogtes. Het aantal overstromingen is de afgelopen jaren enorm toegenomen door snel stijgende waterstanden als gevolg van klimaatverandering, menselijk ingrijpen in natuurlijke rivieren en hevige regenval. Ook bosbranden, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen en extreme temperaturen zijn natuurrampen, hoewel deze verschijnselen veel minder vaak voorkomen.

Volgens CRED (Center for Research on the Epidemiology of Disasters) komen deze natuurrampen het meest voor:

 • Inondation (la catastrophe naturelle la plus fréquente)
 • Storm
 • Aardbeving
 • Extreme temperatuur
 • Aardverschuiving
 • Droogte
 • bosbrand
 • Vulkaanuitbarsting

AD-HOC HD Bvba begeleidt u zelfs op de meest extreme momenten.

De frequentie van natuurrampen is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het aantal jaarlijkse natuurrampen is de afgelopen 40 jaar meer dan verdubbeld. Sinds 2012 zijn er bijna elk jaar meer dan 700 natuurrampen over de hele wereld. De belangrijkste oorzaken van natuurrampen zijn geleidelijke klimaatverandering en natuurlijke processen die buiten de menselijke controle vallen. De manier waarop mensen het milieu bereiken, kan ook het risico op natuurrampen vergroten.

Er zijn verschillende soorten natuurrampen die op verschillende manieren mens en milieu treffen. De meest voorkomende natuurrampen zijn overstromingen, stormen, aardbevingen en droogtes. Het aantal overstromingen is de afgelopen jaren enorm toegenomen door snel stijgende waterstanden als gevolg van klimaatverandering, menselijk ingrijpen in natuurlijke rivieren en hevige regenval. Ook bosbranden, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen en extreme temperaturen zijn natuurrampen, hoewel deze verschijnselen veel minder vaak voorkomen.

Volgens CRED (Center for Research on the Epidemiology of Disasters) komen deze natuurrampen het meest voor:

 • Inondation (la catastrophe naturelle la plus fréquente)
 • Storm
 • Aardbeving
 • Extreme temperatuur
 • Aardverschuiving
 • Droogte
 • bosbrand
 • Vulkaanuitbarsting

AD-HOC HD Bvba begeleidt u zelfs op de meest extreme momenten.

Neem contact op met uw schoonmaakbedrijf

Neem voor een perfecte reiniging en zo snel mogelijk contact op met ons bedrijf. Dagelijks bereikbaar, wij beantwoorden graag uw vragen en verzoeken. Uw gratis schatting wordt u op aanvraag verstrekt.

×