Logo de l'entreprise de construction ADHOC-HD à Alost
Z

MAANDAG - ZATERDAG

24/24 – 6/7

HEB JE HULP NODIG?

BEL ONS OP:

AD-HOC HD is het schoonmaakbedrijf voor de Belgische gewesten waar je niet zonder kan. Met meer dan 16 jaar ervaring houdt de baas toezicht op de professionele en gekwalificeerde teams op elk van uw sites. Ons recente bedrijf is actief op verschillende gebieden ten dienste van particulieren en professionals. Ontdek al onze diensten: u zult onze aandacht voor detail zeker waarderen.

Decontaminatie van lucht en alle oppervlakken

Sinds het bestaan ​​van het coronavirus in december 2019 staat ieders leven op zijn kop. Op dit moment leven we nog onder de invloed van ziekte. Alle professionele sectoren zijn altijd blijven zoeken naar oplossingen zodat het virus zich niet verspreidt. Daarnaast zijn medewerkers in de medische sector erg gemobiliseerd om behandelingen voor het virus te vinden. Wat de overblijfselen van de wereld betreft, zij strijden elke dag tegen deze plaag.

Geconfronteerd met dit fenomeen realiseren wij ons als schoonmaakbedrijf onze verantwoordelijkheid. Wij bieden u een middel om de lucht en alle oppervlakken te ontsmetten. We moeten het virus bestrijden met behulp van een enorm constructiemiddel, namelijk hygiëne.

Waarom moeten we deze dienst doorlopen?

Waarom moeten we deze dienst doorlopen? Verschillende soorten verontreinigende stoffen veroorzaken namelijk verontreiniging.

Allereerst zijn er de chemische verontreinigende stoffen. Deze omvatten: geuren, vluchtige organische stoffen, tabaksrook, koolmonoxide en kooldioxide.

Dan zijn er nog de biologische verontreinigende stoffen. Dit zijn de infectieuze agentia, waaronder bacteriën, virussen en toxines.

Ten slotte kunnen we deeltjes en vezels vinden zoals rook, roet, pollen, enz.

Hoe bieden we deze service aan?

Voor de decontaminatie van de lucht en alle oppervlakken gebruiken we de vernevelings- of vernevelingstechniek. En effet, cette méthode consiste à propulser un produit de désinfectant en très fines gouttelettes. Deze actie wordt uitgevoerd in de ruimte, met behulp van een vernevelaar of een diffuser. Het wordt gebruikt om de desinfectievloeistof om te zetten in een wolk van zeer fijne deeltjes. Na deze operatie worden alle oppervlakken en objecten die in contact komen met de lucht in de kamer gedesinfecteerd zonder te worden doorweekt. Bovendien kunnen de instructies voor het gebruik van deze tool handmatig of geautomatiseerd zijn. Deze laatste handleiding vereist geen menselijke tussenkomst. De apparatuur zorgt automatisch voor de dosering van het product met een gereguleerde stroomsnelheid.

Kiest u voor het gebruik van een automatische vernevelaar, dan is er een verschil. Er moet een technicus ter plaatse zijn om het programma te starten. Daarna verlaat hij de ruimte terwijl hij wacht tot de desinfecterende mist klaar is met het desinfecteren van de hele kamer.

Wat zijn de voorwaarden voor het uitvoeren van decontaminatie?

Voordat u met alle bewerkingen begint, is het noodzakelijk om:
• Controleer of iedereen van het toneel wordt gehaald. Deze voorzorgsmaatregel wordt genomen vanwege producten die bijtend en irriterend voor de huid kunnen zijn.
• Zorg ervoor dat oppervlakken zoveel mogelijk toegankelijk en vrij van persoonlijke eigendommen zijn.
• Bescherm papieren documenten.
• Schakel de apparaten uit
• Zet de brandmelders op stand-by
• Sluit de kamer voor twee uur
• Zorg ervoor dat alleen de technici die verantwoordelijk zijn voor de operatie aanwezig kunnen zijn tijdens de interventie.
Weet dat voor de decontaminatie van de lucht en alle oppervlakken, wij er voor u zijn.

Hoe bieden we deze service aan?

Voor de decontaminatie van de lucht en alle oppervlakken gebruiken we de vernevelings- of vernevelingstechniek. En effet, cette méthode consiste à propulser un produit de désinfectant en très fines gouttelettes. Deze actie wordt uitgevoerd in de ruimte, met behulp van een vernevelaar of een diffuser. Het wordt gebruikt om de desinfectievloeistof om te zetten in een wolk van zeer fijne deeltjes. Na deze operatie worden alle oppervlakken en objecten die in contact komen met de lucht in de kamer gedesinfecteerd zonder te worden doorweekt. Bovendien kunnen de instructies voor het gebruik van deze tool handmatig of geautomatiseerd zijn. Deze laatste handleiding vereist geen menselijke tussenkomst. De apparatuur zorgt automatisch voor de dosering van het product met een gereguleerde stroomsnelheid.

Kiest u voor het gebruik van een automatische vernevelaar, dan is er een verschil. Er moet een technicus ter plaatse zijn om het programma te starten. Daarna verlaat hij de ruimte terwijl hij wacht tot de desinfecterende mist klaar is met het desinfecteren van de hele kamer.

Wat zijn de voorwaarden voor het uitvoeren van decontaminatie?

Voordat u met alle bewerkingen begint, is het noodzakelijk om:
• Controleer of iedereen van het toneel wordt gehaald. Deze voorzorgsmaatregel wordt genomen vanwege producten die bijtend en irriterend voor de huid kunnen zijn.
• Zorg ervoor dat oppervlakken zoveel mogelijk toegankelijk en vrij van persoonlijke eigendommen zijn.
• Bescherm papieren documenten.
• Schakel de apparaten uit
• Zet de brandmelders op stand-by
• Sluit de kamer voor twee uur
• Zorg ervoor dat alleen de technici die verantwoordelijk zijn voor de operatie aanwezig kunnen zijn tijdens de interventie.
Weet dat voor de decontaminatie van de lucht en alle oppervlakken, wij er voor u zijn.

Neem contact op met uw schoonmaakbedrijf

Neem voor een perfecte reiniging en zo snel mogelijk contact op met ons bedrijf. Dagelijks bereikbaar, wij beantwoorden graag uw vragen en verzoeken. Uw gratis schatting wordt u op aanvraag verstrekt.